ปิด ! ศูนย์คัดกรองความสัมพันธ์นายจ้าง-ลูกจ้าง 16 กันยายนนี้

 

ปิด ! ศูนย์คัดกรองความสัมพันธ์นายจ้าง-ลูกจ้าง 16 กันยายนนี้

กระทรวงแรงงานยืนยันปิดศูนย์คัดกรองความสัมพันธ์นายจ้าง-ลูกจ้างในวันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2560 นี้แน่นอน  ย้ำนายจ้าง-ลูกจ้างรีบมาเข้ารับการสัมภาษณ์คัดกรองโดยด่วน และจะไม่มีการขยายระยะเวลาอีกต่อไป ขณะนี้ปิดศูนย์ไปแล้ว 99 ศูนย์/จังหวัด คงเหลืออีก 11 ศูนย์/จังหวัด จาก 110 ศูนย์/จังหวัด (ทุกจังหวัดรวมศูนย์ในกทม.) พร้อมเผยยอดคัดกรองแรงงานขณะนี้กว่า 700,000 คน นายจ้างกว่า 180,000 ราย

นายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงานกำหนดปิดศูนย์คัดกรองความสัมพันธ์นายจ้าง-ลูกจ้างในวันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2560 นี้ ซึ่งขั้นตอนการคัดกรองความสัมพันธ์นายจ้าง-ลูกจ้างนี้เป็นขั้นตอนต่อจากการยื่นคำขอจ้างคนต่างด้าวของนายจ้าง/สถานประกอบการที่ศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว ซึ่งมีนายจ้างมายื่นขอจ้างคนต่างด้าวทั้งสิ้น 198,332 ราย คนต่างด้าว 797,685 คน แยกเป็นเมียนมา 461,458 คน กัมพูชา 235,757 คน ลาว 100,470 คน โดยขณะนี้มีนายจ้าง ผ่านการสัมภาษณ์คัดกรองจำนวน 180,356 ราย คนต่างด้าวผ่านการสัมภาษณ์คัดกรอง จำนวน 701,846 คน ไม่ผ่าน 19,948 คน ซึ่งเหตุผลที่ไม่ผ่านการคัดกรองส่วนใหญ่เนื่องจากคนต่างด้าวไม่มีความสัมพันธ์นายจ้าง-ลูกจ้าง ก่อนวันที่ 23 มิถุนายน 2560 รองลงมาเนื่องจากคนต่างด้าวมีอายุต่ำกว่า 15 ปี คนต่างด้าวมีอายุ 55 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2560 คนต่างด้าวอายุ 15-18 ปี ทำงานที่เป็นงานห้าม และกรณีอื่นๆ เช่น ลูกจ้างมีพาสปอร์ตอยู่แล้ว แต่มีการตรวจลงตราเป็นการท่องเที่ยวไม่ใช่เพื่อการทำงาน และลูกจ้างมีบัตรสีชมพู เป็นต้น 

นายวรานนท์กล่าวเพิ่มเติมว่าการดำเนินการสัมภาษณ์คัดกรองความสัมพันธ์นายจ้าง-ลูกจ้าง มีศูนย์/จังหวัดที่ดำเนินการทั้งสิ้น 110 ศูนย์ /จังหวัด (ทุกจังหวัดรวมศูนย์ในกรุงเทพมหานคร) โดยศูนย์/จังหวัดดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 99 ศูนย์/จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 90 ของศูนย์/จังหวัดทั้งหมด ขณะนี้มีศูนย์/จังหวัดอยู่ระหว่างดำเนินการคัดกรองจำนวน 11 ศูนย์/จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 10 ของศูนย์/จังหวัดทั้งหมด ได้แก่ 1) ตาก 2) ลำพูน 3) นนทบุรี 4) ประจวบคีรีขันธ์ 5) ราชบุรี 6) สุพรรณบุรี 7) ชลบุรี 8) ระยอง 1 9) ระยอง 2 10) นครศรีธรรมราช 11) ระนอง เนื่องจากนายจ้างขอรับการตรวจสอบใหม่ และรอผลการตรวจมวลกระดูก ซึ่งส่วนใหญ่แจ้งว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จในวันที่ 15 กันยายน 2560 มีเพียงศูนย์ประจวบคีรีขันธ์ที่จะแล้วเสร็จในวันที่ 16 กันยายน 2560 นี้ ดังนั้น จึงขอประชาสัมพันธ์ย้ำเตือนนายจ้าง-ลูกจ้างว่าศูนย์ปิดในวันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2560 นี้แน่นอนและจะไม่มีการขยายระยะเวลาอีกต่อไป จึงขอให้นายจ้าง-ลูกจ้างรีบมาเข้ารับการคัดกรองโดยด่วน หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดจะทำให้ไม่สามารถอยู่และทำงานในประเทศไทยอย่างถูกกฎหมายได้ หากประสงค์จะทำงานในประเทศไทยจะต้องเข้ามาอย่างถูกต้องตามกฎหมายแบบ MOU

ที่มา : https://www.doe.go.th