มะเขือเทศโซลาริโน่ ปลูกเล่นๆ 100 ต้น ทำเงิน 300 บาท/กก.