สาวอุตรดิตถ์ พลิกวิกฤตโควิดเป็นโอกาส สร้างรายได้จากสวนมะม่วงหิมพานต์ แปรรูป