ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ RSS

 

    วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 นางสาวสิวลัย เสตะจันทน์ หัวหน้าศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออก มอบหมายให้นางสาวบุษบา ไทยพิทักษ์ เจ้าพนักงานแรงงานชำนาญงาน และนางอริสรา สานุสุข  เจ้าพนักงานแรงงานชำนาญงาน  เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อเป็นการร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดี และถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวร  โดยมีนายกำธร เวหน ปลัดจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธี  ณ  พระอุโบสถ วัดป่าประดู่ พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง