กิจกรรมสภากาแฟสัญจร ครั้งที่ 2/2566 ประจำเดือนมีนาคม 2566 RSS

 

     วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566 นางสาวสิวลัย เสตะจันทน์ หัวหน้าศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออก พร้อมด้วยนางสาวบุษบา ไทยพิทักษ์ เจ้าพนักงานแรงงานชำนาญงาน เข้าร่วมกิจกรรมสภากาแฟสัญจร  ครั้งที่ 2/2566  ประจำเดือนมีนาคม 2566  เพื่อเป็นการพบปะ สนทนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟังปัญหา และข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน  เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาจังหวัดระยอง จัดโดย ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  โดยมี นายไตรภพ  วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธาน ณ พระเจดีย์กลางน้ำ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง