ปฏิบัติงานตามโครงการขยายเครือข่ายข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานสู่ตำบล หมู่บ้าน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) RSS

 

     วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 นางสาวสิวลัย เสตะจันทน์ หัวหน้าศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออก มอบหมายให้นายสาธิต พิมพ์ทอง นักวิชาการแรงงานคอมพิวเตอร์ และนางสาววาสินี ละมัย นักวิชาการแรงงาน ปฏิบัติงานตามโครงการขยายเครือข่ายข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานสู่ตำบล หมู่บ้าน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต./เทศบาล) ในพื้นที่อำเภอเขาชะเมา และอำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง จำนวน 7 แห่ง ทั้งนี้ได้ประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์ม "ไทยมีงานทำ” ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทราบด้วย