ปฏิบัติธรรม เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถฯ RSS

 

วันศุกร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๓๐ น. หัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงาน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดระยอง เข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรม เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ วัดป่าประดู่ (พระอารามหลวง) ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

ข้อมูลโดย : ส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดระยอง