ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 87 รูป RSS

 

วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 07.00 น.ที่บริเวณสนามสวนศรีเมือง อ.เมือง จ.ระยอง นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานนำข้าราชการ และประชาชนทุกหมู่เหล่าตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 87 รูป พร้อมกันนี้ก็ได้ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด จำนวน 5 แสนตัว ลงน้ำธรรมชาติบริเวณท่าน้ำสวนศรีเมืองเพื่อแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา12สิงหาคม 2561และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างล้นพ้น 
จากนั้น นายสุรศักดิ์ เจริญศิริ โชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ได้เป็นประธานนำข้าราชการ และประชาชนทุกหมู่เหล่าลงนามถวายพระพรชัยมงคลและพิธีสวด 3 ศาสนา เสริมสร้างความสมานฉันท์ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษาด้วย

ข้อมูลโดย : ส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดระยอง