ส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน บูรณาการร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดระยอง RSS

 

วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น. หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน บูรณาการร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดระยอง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดระยอง ส่งมอบชั้นเอกสาร รอบรู้ "แรงงาน" พร้อมเอกสารประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ภารกิจของหน่วยงาน ตลอดจนสิทธิประโยชน์ที่ประชาชน ได้รับจากกระทรวงแรงงาน "กระทรวงแรงงานให้คุณ" ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน และเทศบาลตำบลปากน้ำประแสร์ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

ข้อมูลโดย : ส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดระยอง