ประชาสัมพันธ์ภารกิจศูนย์ฯ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดระยอง ภายใต้ชื่อรายการวิทยุแรงงาน RSS

 

วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 09.30-10.00 น. หัวหน้าศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออก มอบหมายให้นายณัฐธนัน พิมพ์ทอง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ร่วมจัดรายการเพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจศูนย์ฯ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดระยองภายใต้ชื่อรายการ “วิทยุแรงงาน” ณ ห้องบันทึกเสียงสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระยอง (91.75  MHz) ต.น้ำคอก อ.เมือง จ.ระยอง ทั้งนี้สามารถรับฟังรายงาน "วิทยุแรงงาน" ได้ทุกๆวันพฤหัสบดี เวลา 09.30-10.00 น.

ข้อมูลโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออก