โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงานกิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ

 

นางผานิต แพเกาะ หัวหน้าศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ได้มอบหมายให้ นายอำมฤต แสนเมือง ตำแหน่งนักวิชาการแรงงานชำนาญการ
ไปเป็นวิทยากร บรรยายหัวข้อ"ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน" ตาม
“โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงานกิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ”ซึ่งจัดโดย สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู ณ ห้องชวนพิศ
โรงแรมณัฐพงษ์ แกรนด์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู