ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรม โครงการเฝ้าระวังและคุ้มครองแรงงานจากการหยุดกิจการชั่วคราว ฯ

 

วันที่  22  มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น.

นายธวัช  วงค์ริน หัวหน้าศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรม "โครงการเฝ้าระวังและคุ้มครองแรงงานจากการหยุดกิจการชั่วคราวและเลิกจ้าง" จัดโดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น ณ ห้องฮูปแต้ม ชั้น 2 โรงแรมเลอ แคสเซีย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  โดยมี ดร.สมศักดิ์  จังตระกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ