โครงการขยายเครือข่ายข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานสู่ตำบล หมู่บ้าน จังหวัดมุกดาหาร

 

โครงการขยายเครือข่ายข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานสู่ตำบล หมู่บ้าน จังหวัดมุกดาหาร จำนวน 35 แห่ง

วันที่ 5 -  9  กรกฎาคม 2564

นายธวัช วงค์ริน  หัวหน้าศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ดำเนินงานตามโครงการขยายเครือข่ายข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานสู่ตำบล หมู่บ้าน ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร จำนวน  35 แห่ง