เข้าร่วมโครงการสร้างการรับรู้และพัฒนาเครือข่ายแรงงานนอกระบบให้เข้มแข็งและยั่งยืน

 

  วันพุธที่  ๒๒  กันยายน  ๒๕๖๔ เวลา  ๑๒.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

นายธวัช  วงค์ริน หัวหน้าศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เข้าร่วมโครงการสร้างการรับรู้และพัฒนาเครือข่ายแรงงานนอกระบบให้เข้มแข็งและยั่งยืน และร่วมชี้แจงภารกิจของหน่วยงาน  ณ  ศูนย์ประสานงาน แรงงานนอกระบบภาคประชาชน (ตรงข้ามโรงเรียนบ้านด้วง)  อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น  โดยมีนายประจวบ รักแพทย์ นายอำเภอน้ำพอง เป็นประธานในพิธีเปิด