เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ แนวโน้มข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานในอนาคต

 

  วันศุกร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.

                       นางดรุณี ไชยเดช หัวหน้าศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มอบหมายให้นายอำมฤต แสนเมือง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ นายอภิชาติ นาหนองตูม นักวิชาการแรงงาน (ด้านการวิจัย) และนายเกรียงไกร จิตรดี นักวิชาการแรงงาน เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “แนวโน้มข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานในอนาคต” โครงการเตรียมความพร้อมของกำลังแรงงานกิจกรรมสร้างเครือข่ายแนะแนวอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ให้แก่ ครูแนะแนว หรือบุคลากรด้านการศึกษาที่ปฏิบัติงานด้านการแนะแนว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ จำนวน ๔๐ คน ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  ดำเนินการโดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด