หารือและประสานการดำเนินงานโครงการศึกษาทิศทางตลาดแรงงานไทยในอนาคต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

 

 วันศุกร์ ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖

                    นางดรุณี  ไชยเดช หัวหน้าศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มอบหมายให้ นายอำมฤต แสนเมือง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ นายอภิชาติ นาหนองตูม นักวิชาการแรงงาน (ด้านการวิจัย) และนายเกรียงไกร จิตรดี นักวิชาการแรงงาน เข้าพบ ปลัดเทศบาลตำบลม่วงหวาน และนายสถานีรถไฟโนนพยอม ตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น เพื่อหารือและประสานการดำเนินงานโครงการศึกษาทิศทางตลาดแรงงานไทยในอนาคต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ อุตสาหกรรมขนส่งทางราง