ร่วมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

 

  วันศุกร์ ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖

              นางดรุณี  ไชยเดช หัวหน้าศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รอบที่ ๑ ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นางรุ่งรัตนา บุญ-หลง) และคณะผู้ตรวจราชการกระทรวง เขต ๑๒ ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยม อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น