การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน จังหวัดขอนแก่น ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖
 ร่วมเป็นเกียรติพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมให้สถานประกอบการนำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี
หารือและประสานการดำเนินงานโครงการศึกษาทิศทางตลาดแรงงานไทยในอนาคต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ร่วมโครงการประสานการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่โดยอาสาสมัครแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

 1 2 3 >  Last ›