กิจกรรมการให้บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน และแนะนำภารกิจของหน่วยงานแก่ประชาชน
ร่วมโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕
ร่วมพิธีเปิดงาน AIR RAIL AND LOGISTICS EXPO 2022 และ กิจกรรมการให้บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน
ตรวจแรงงานกลุ่มเสี่ยงในสถานประกอบการ ต่างด้าว และเข้าเยี่ยมสถานประกอบกิจการ
ตรวจแรงงานกลุ่มเสี่ยงในสถานประกอบการ ต่างด้าว และเข้าเยี่ยมสถานประกอบกิจการ
การตรวจแรงงานกลุ่มเสี่ยงในสถานประกอบการ (ต่างด้าว) และเข้าเยี่ยมสถานประกอบกิจการเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี

 1 2 3 >  Last ›