ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและเมคคาทรอนิกส์
ร่วมประชุมรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการเชิงรุก ของกระทรวงแรงงาน  ในการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ผ่านระบบ Video Conference
ร่วมเป็นเกียรติและมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคและบริโภค เพื่อใช้ประโยชน์ ฯ ในกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ
ร่วมประชุม video conference เรื่องการบริหารสถานการณ์  การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ร่วมเป็นเกียรติและบริจาคโลหิต เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า ฯ

 1 2 3 >  Last ›