นัดพบแรงงาน/ตลาดงานเชิงคุณภาพไอที ค้นหา

วันที่ ชื่องาน หน่วยงาน สถานที่จัดงาน รายละเอียด
04-10-2016 เวลา 08:30 น. ถึง 04-10-2016 เวลา 16:30 น. นัดพบแรงงาน วันที่ 4 ตุลาคม 2559 โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ชั้น 2 ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
14-10-2016 เวลา 08:30 น. ถึง 14-10-2016 เวลา 16:30 น. นัดพบแรงงาน วันที่ 14 ตุลาคม 2559 โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ชั้น 2 ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
22-11-2016 เวลา 09:00 น. ถึง 22-11-2016 เวลา 16:30 น. วันนัดพบแรงงานครั้งที่ 1/2560 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดยโสธร ณ บิ๊กซี สาขายโสธร สำนักงานจัดหางานจังหวัดยโสธร บิ๊กซี สาขายโสธร
22-11-2016 เวลา 10:00 น. ถึง 23-11-2016 เวลา 16:30 น. เชิญร่วมงานวันนัดพบแรงงาน 22 พ.ย. 2559 โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี ศูนย์การค้าตึกคอม แลนด์มาร์คอุดรธานี
14-12-2016 เวลา 10:00 น. ถึง 14-12-2016 เวลา 16:00 น. จัดหางานนครราชสีมา ขอเชิญวันนัดพบแรงงานย่อยครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 14 ธันวาคม 2559 ณ ห้างสรรพสินค้าคลังวิลล่า สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา ห้างสรรพสินค้าคลังวิลล่า ลานกิจกรรม ชั้น 3 อ.เมือง จ.นครราชสีมา
15-12-2016 เวลา 09:00 น. ถึง 15-12-2016 เวลา 15:00 น. วันนัดพบแรงงานจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 15 ธันวาคม 2559 ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์
09-01-2017 เวลา 09:00 น. ถึง 09-01-2017 เวลา 15:00 น. นัดพบแรงงาน ครั้งที่ 2/2560 โดย สำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร สำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร ห้องแก้วมุกดา ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
17-03-2017 เวลา 08:30 น. ถึง 18-03-2017 เวลา 16:30 น. นัดพบตลาดงานขอนแก่น สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น ณ ศาลาประชาคมจังหวัดขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น
30-03-2017 เวลา 09:00 น. ถึง 30-03-2017 เวลา 12:00 น. นัดพบแรงงานครั้งที่ 3/2560 วันที่ 30 มีนาคม 2560 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดเลย สำนักงานจัดหางานจังหวัดเลย ณ ศาลาประชาคมจังหวัดเลย