วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานประจำเดือนธันวาคม 2560 (NEW)