กรมการจัดหางาน รับสมัครทดสอบภาษาเกาหลี และทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 4 เพื่อสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (EPS) ตำแหน่งงานอุตสาหกรรม ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่ วันที่ 2 - 4 กุมภาพันธ์ 2560