พิธีเปิดศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้างจ้งหวัดมุกดาหาร