ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Poiny System) ครั้งที่ ๕ //กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ