ตำแหน่งงานว่างประจำเดือน กันยายน 2561 โดย สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์