การเปิดรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกปฏิบัติงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM Japan ปี 2562

 

นางกนกวรี วงศาโรจน์ จัดหางานจังหวัดหนองคาย ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกปฏิบัติงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM Japan ปี 2562 ตำแหน่งคนงานทั่วไป (เพศหญิง) ระยะเวลาฝึกงาน 3 ปี