การรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างไต้หวัน บริษัท Formosa Heavy Industries Corporation จำกัด

 

การรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างไต้หวัน บริษัท Formosa Heavy Industries Corporation จำกัด