ตำแหน่งงานว่างประจำเดือน มกราคม 2562 โดย สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์