สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม เชิญร่วมงาน วันนัดพบแรงงาน ประจำปี 2563 RSS

 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม เชิญร่วมงาน วันนัดพบแรงงาน ประจำปี 2563  "ประชารัฐรวมพลัง สร้างยุวแรงงาน" วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ.สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม