ขยายเวลาการจัดเก็บอัตลักษณ์แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เมียนมา) และการตรวจโควิด-19 ถึง 16 มิถุนายน 2564 RSS

 

ขยายเวลาการจัดเก็บอัตลักษณ์แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เมียนมา) และการตรวจโควิด-19 ถึง 16 มิถุนายน 2564