เตือนแรงงานไทยในเถาหยวนต้องระวัง! เถาหยวนเพิ่มความเข้มในมาตรการป้องกันโรคระดับ 2 RSS

 

เตือนแรงงานไทยในเถาหยวนต้องระวัง! เถาหยวนเพิ่มความเข้มในมาตรการป้องกันโรคระดับ 2 หลังพบคลัสเตอร์นักบินอีวีเอแอร์ (Eva Air) 3 ราย ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว ยังติดเชื้อโควิดสายพันธุ์เดลตา และ 1 ในนักบินทั้ง 3 ราย ศูนย์บัญชาการควบคุมโรคไต้หวันประกาศมาตรการสกัดกั้นสายพันธุ์เดลตา เกรงจะเป็นช่องโหว่ระบาดเข้าสู่ชุมชน..ตั้งแต่วันที่ 3-9 กันยายน 64 ในพื้นที่นครเถาหยวน การรวมกลุ่มทำกิจกรรมในห้องจากเดิมไม่เกิน 80 คน ลดลงเป็นไม่เกิน 50 คน กลางแจ้งจากเดิมไม่เกิน 300 คน ลดลงเป็นไม่เกิน 100 คน มากกว่านี้ต้องขออนุญาตเป็นกรณีพิเศษ ซูเปอร์มาร์เก็ตไฮเปอร์มาร์เก็ตและศูนย์การค้าต่างๆ ใช้มาตรการจำกัดจำนวนลูกค้า งดเยี่ยมผู้ป่วยในสถานพยาบาลและศูนย์บำบัดและฟื้นฟูทุกห่ง และจำกัดการเฝ้าไข้ได้ไม่เกิน 1 คน...