บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิต ประจำ จ.เพชรบุรี และ จ.สมุทรสาคร จำนวนมาก!!! RSS