ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อควรรู้กรณีที่มีการจัดส่งผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิค/แรงงานไปทำงานในประเทศญี่ปุ่นและมีการตั้งครรภ์/คลอดบุตร RSS