ข่าวดี!!! แรงงานสัญชาติลาวกลุ่มถือบัตรชมพู ไม่ต้องกลับประเทศแล้ว รีบไปปรับสถานภาพก่อนบัตรหมดอายุ