อธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน และคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมคนงานไทยในสวีเดนและฟินแลนด์ พร้อมเข้าพบหารือเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน ให้ความคุ้มครองด้านสวัสดิการ สัญญาจ้าง สภาพความเป็นอยู่และสภาพการทำงาน พร้อมเจรจาแหล่งเงินกู้อัตราดอกเบี้ยต่ำ และมีเงื่อนไขพิเศษ ลดภาระค่าใช้จ่าย โดยในปี 2560 คนงานไทยสามารถส่งรายได้กลับประเทศได้มากขึ้น