น.ส.นภัทร วัยทอง หัวหน้าศูนย์ฯภาคใต้ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวง เข้าร่วมประชุม