น.ส.นภัทร วัยทอง หัวหน้าศูนย์ฯภาคใต้ พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่จังหวัดสุราษฏร์ฯ เก็บข้อมูลทิศ