อธิบดีกรมการจัดหางาน ประชุมมอบข้อสั่งการเร่งด่วนหน่วยงานในสังกัดกรมการจัดหางาน RSS

 

อธิบดีกรมการจัดหางาน ประชุมมอบข้อสั่งการเร่งด่วนหน่วยงานในสังกัดกรมการจัดหางาน

วันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานการประชุมมอบข้อสั่งการเร่งด่วนหน่วยงานในสังกัดกรมการจัดหางาน ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมเทียน อัชกุล ชั้น 10 กรมการจัดหางาน โดยมีนายสมชาย มรกตศรีวรรณ นางสาวบุณยวีร์ ไขว้พันธุ์ นายสันติ นันตสุวรรณ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน พร้อมด้วยผู้บริหารกรมการจัดหางาน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม