บันทึกเทปรายการวิทยุ เพื่อนแรงงาน คลื่นความถี่ AM 1593 KHz RSS

 

วันที่ 27 กันยายน 2565 นางสาวนราภรณ์ เจริญสุข หัวหน้าศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันตกมอบหมายให้นางปทิดา ท่านทรัพย์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนายวิทยา คงฤทธิ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ บันทึกเทปรายการ "เพื่อนแรงงาน " เพื่อนำเสนอข่าวสารของกรมการจัดหางาน และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ตลอดจนตำแหน่งงานว่างให้กับพี่น้องชาวแรงงาน และประชาชนทั่วไป ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดราชบุรี

โดยออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย คลื่นความถี่ AM 1593 KHz ในวันที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 15.00 - 15.30 น.