สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินประจำปี 2561 RSS

 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินประจำปี 2561 ให้กรมการจัดหางานนำไปถวาย ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ยอดทำบุญรวมทั้งสิ้น  2,900,999 บาท

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้กรมการจัดหางานนำผ้าพระกฐินถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ประจำปี 2561 ถวาย ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  โดยมี นางเพชรรัตน์ สินอวย รองปลัดกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานในพิธีนำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัด และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธี ในโอกาสนี้ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย

สำหรับการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในครั้งนี้ มียอดเงินทำบุญ จำนวน 2,900,999 บาท (สองล้านเก้าแสนเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน)โดยได้มอบเป็นทุนการศึกษาให้โรงเรียนวัดเจ็ดยอด จำนวน 20,000 บาท และโรงเรียนโกวิทธำรง จำนวน 10,000 บาท

วัดเจ็ดยอด เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 ชื่อเดิม “วัดโพธารามมหาวิหาร” เป็นพระอารามที่มีความสำคัญในสมัยราชวงศ์มังราย เนื่องจากเป็นที่ถวายพระเพลิงกษัตริย์และพระราชวงศ์ รวมทั้งเป็นที่ประทับของพระสังฆราช นอกจากนี้ยังเคยเป็นสถานที่ถ่อน้ำพระพิพัฒน์สัตยาของเจ้าราชบุตรชยคงคาเมืองเชียงตุงต่อพระเมืองแก้ว ใน พ.ศ.2066 อีกด้วย 

อาคารมหาวิหารตั้งอยู่ด้านหน้าของต้นพระศรีมหาโพธิ์ สร้างด้วยศิลาแลง แผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ภายในอาคารประดิษฐานพระพุทธรูปประธาน ลักษณะเป็นคูหาเพดานโค้ง ชั้นหลังคามียอดเจดีย์ปรากฎอยู่เป็นเจดีย์ทรงศิขร 5 องค์ มีเจดีย์ประธานขนาดใหญ่อยู่ตรงกลาง มีเจดีย์บริวารที่มุมทั้งสี่ทิศ ด้านหน้ามีเจดีย์ทรงระฆังขนาดเล็ก 2 องค์ รวมทั้งสิ้น 7 องค์