อธิบดี กกจ. มอบของขวัญปีใหม่ 2562 RSS

 

วันที่ 8 มกราคม 2562 นางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน มอบของขวัญปีใหม่ 2562  ให้พนักงานทำความสะอาดและพนักงานรักษาความปลอดภัยของกระทรวงแรงงาน ณ บริเวณชั้น 9 กรมการจัดหางาน