tel โทรศัพท์ : โทร.0-3232-6082, 08-1942-2990,โทร.0-3232-6084 fax.0-3232-6082 email lm_rbr@live.com

รองอธิบดีกรมการจัดหางาน เร่งหารือแนวทางการดำเนินโครงการตามมาตรา 35 (7) RSS

 

วันที่  13 สิงหาคม 2562  นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน  ให้การต้อนรับ คณะทำงานโครงการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้แก่กำลังพลกองทัพบกที่ปลดประจำการ  พิการ ทุพพลภาพ และครอบครัวกองบัญชาการกองทัพบก  ในโอกาสเข้าพบเพื่อหารือแนวทางการดำเนินโครงการตามมาตรา 35 (7)  ณ ห้องประชุมตรีเทพ 2 ชั้น 14 กรมการจัดหางาน