tel โทรศัพท์ : โทร.0-3232-6082, 08-1942-2990,โทร.0-3232-6084 fax.0-3232-6082 email lm_rbr@live.com

อธิบดีกรมการจัดหางาน ให้การต้อนรับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย RSS

 

วันที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 10.30 น. นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน ให้การต้อนรับ นายสุชาติ จันทรานาคราช รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและประธานคณะกรรมการสายแรงงาน  และคณะฯ  ที่เข้าพบเพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรมการจัดหางาน พร้อมทั้งหารือแนวทางความร่วมมือด้านแรงงานของประเทศณ ห้องทำงานชั้น 9 กรมการจัดหางาน