ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล รองอธิบดีกรมการจัดหางาน นำคณะข้าราชการกรมการจัดหางาน ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ ถวายผ้าพระกฐิน วัดเบญจมบพิตร
กรมการจัดหางาน ร่วมหารือกรมการกงสุล เกี่ยวกับนโยบายการเก็บผลไม้ป่าในฟินแลนด์

 1 2 3 >  Last ›