อธิบดีกรมการจัดหางาน  ร่วมเปิดศูนย์บริหารแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC
กรมการจัดหางาน หารือหน่วยงานเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดส่งผู้บริบาลผู้สูงอายุไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น
“รมว.แรงงาน” เยี่ยมกลุ่มแรงงานนอกระบบ จ.ลำปาง
หารือที่ปรึกษาอิสระด้านการติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ TRIANGLE in ASEAN  ในประเทศไทย

 1 2 3 >  Last ›