tel โทรศัพท์ : โทร.0-3232-6082, 08-1942-2990,โทร.0-3232-6458 fax.0-3232-6082 email lm_rbr@live.com
รองปลัดแรงงาน และอธิบดี กกจ.ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานขององค์การช่วยเหลือเด็กระหว่างประเทศและองค์การช่วยเหลือเด็กฯ
นางเพชรรัตน์ สินอวย  อธิบดีกรมการจัดหางาน  เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการเดินทางไปเก็บผลไ ม้ป่าของคนงานไทยในฟินแลนด์ ฤดูกาลปี 2020
ผู้สื่อข่าว ช่อง 13 สยามไทย เข้าพบอธิบดีกรมการจัดหางานและคณะผู้บริหาร เพื่อขอทราบข้อเท็จจริงกรณีการเปิดประมูลยื่นซองประกวดราคาตั๋วเครื่องบินให้คนงานไปทำงานที่สาธารณรัฐเกาหลี
นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน  ร่วมประชุม ประจำปี 2562 ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.) เรื่อง
นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน หารือกับ ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงราย และคณะ เกี่ยวกับความพร้อมในการจัดตั้ง “ศูนย์แนะแนวอาชีพและจัดหางาน”

 < 1 2 3 4 >  Last ›