ตำแหน่งงานว่าง 8 จังหวัดภาคตะวันตก เอกชน


ตำแหน่งงานใน 8 จังหวัดภาคตะวันตก

โดยตำแหน่งงานว่างจังหวัดราชบุรี จะทำการ Update ทุกสัปดาห์ 

ส่วนตำแหน่งงานว่างจังหวัดกาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ 

+++++++++++++++++++++++ Update ++++++++++++++++++++++++

1.ตำแหน่งงานว่างภาคเอกชน จังหวัดราชบุรี ประจำวันที่ 23-29 พฤษภาคม 2565** คลิ๊กที่นี่

2.ตำแหน่งงานว่างภาคเอกชน จังหวัดกาญจนบุรี ประจำเดือนพฤษภาคม 2565** คลิ๊กที่นี่

3.ตำแหน่งงานว่างภาคเอกชน จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำเดือนพฤษภาคม 2565** คลิ๊กที่นี่

4.ตำแหน่งงานว่างภาคเอกชน จังหวัดนครปฐม ประจำเดือนพฤษภาคม 2565** คลิ๊กที่นี่

5.ตำแหน่งงานว่างภาคเอกชน จังหวัดสมุทรสาคร ประจำเดือนมิถุนายน 2565** คลิ๊กที่นี่

6.ตำแหน่งงานว่างภาคเอกชน จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำเดือนพฤษภาคม 2565** คลิ๊กที่นี่

7.ตำแหน่งงานว่างภาคเอกชน จังหวัดเพชรบุรี ประจำเดือนพฤษภาคม 2565** คลิ๊กที่นี่

8.ตำแหน่งงานว่างภาคเอกชน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำวันที่เดือนเมษายน 2565 ** คลิ๊กที่นี่

FILE PDF