รายงานข้อมูลพื้นฐานด้านแรงงาน 8 จังหวัดภาคตะวันตก

รายงานข้อมูลพื้นฐานด้านแรงงานภาคตะวันตก

ข้อมูลพื้นฐานด้านแรงงานภาคตะวันตก ปี 2564
ข้อมูลพื้นฐานด้านแรงงานภาคตะวันตก ปี 2564 (ฉบับเต็ม)

ข้อมูลพื้นฐานด้านแรงงานภาคตะวันตก ปี 2563
ข้อมูลพื้นฐานด้านแรงงานภาคตะวันตก ปี 2563 (ฉบับเต็ม)

ข้อมูลพื้นฐานด้านแรงงานภาคตะวันตก ปี 2562
ข้อมูลพื้นฐานด้านแรงงานภาคตะวันตก ปี 2562 (ฉบับเต็ม)

ข้อมูลพื้นฐานด้านแรงงานภาคตะวันตก ปี 2561

ข้อมูลพื้นฐานด้านแรงงานภาคตะวันตก ปี 2560

ข้อมูลพื้นฐานด้านแรงงานภาคตะวันตก ปี 2559

ข้อมูลพื้นฐานด้านแรงงานจังหวัดราชบุรี ปี 2559

ข้อมูลพื้นฐานด้านแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี ปี 2559

ข้อมูลพื้นฐานด้านแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2559

ข้อมูลพื้นฐานด้านแรงงานจังหวัดนครปฐม ปี 2559

ข้อมูลพื้นฐานด้านแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ปี 2559

ข้อมูลพื้นฐานด้านแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม ปี 2559

ข้อมูลพื้นฐานด้านแรงงานจังหวัดเพชรบุรี ปี 2559

ข้อมูลพื้นฐานด้านแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี 2559

ข้อมูลพื้นฐานด้านแรงงานภาคตะวันตก ปี 2558

ข้อมูลพื้นฐานด้านแรงงานจังหวัดราชบุรี ปี 2558

ข้อมูลพื้นฐานด้านแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี ปี 2558

ข้อมูลพื้นฐานด้านแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2558

ข้อมูลพื้นฐานด้านแรงงานจังหวัดนครปฐม ปี 2558

ข้อมูลพื้นฐานด้านแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ปี 2558

ข้อมูลพื้นฐานด้านแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม ปี 2558

ข้อมูลพื้นฐานด้านแรงงานจังหวัดเพชรบุรี ปี 2558

ข้อมูลพื้นฐานด้านแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี 2558

ข้อมูลพื้นฐานด้านแรงงานภาคตะวันตก ปี 2557

ข้อมูลพื้นฐานด้านแรงงานจังหวัดราชบุรี ปี 2557

ข้อมูลพื้นฐานด้านแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี ปี 2557

ข้อมูลพื้นฐานด้านแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2557

ข้อมูลพื้นฐานด้านแรงงานจังหวัดนครปฐม ปี 2557

ข้อมูลพื้นฐานด้านแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ปี 2557

ข้อมูลพื้นฐานด้านแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม ปี 2557

ข้อมูลพื้นฐานด้านแรงงานจังหวัดเพชรบุรี ปี 2557

ข้อมูลพื้นฐานด้านแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี 2557

ข้อมูลพื้นฐานด้านแรงงานภาคตะวันตก ปี 2556

ข้อมูลพื้นฐานด้านแรงงานจังหวัดราชบุรี ปี 2556

ข้อมูลพื้นฐานด้านแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี ปี 2556

ข้อมูลพื้นฐานด้านแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2556

ข้อมูลพื้นฐานด้านแรงงานจังหวัดนครปฐม ปี 2556

ข้อมูลพื้นฐานด้านแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ปี 2556

ข้อมูลพื้นฐานด้านแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม ปี 2556

ข้อมูลพื้นฐานด้านแรงงานจังหวัดเพชรบุรี ปี 2556

ข้อมูลพื้นฐานด้านแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี 2556

FILE PDF