รายงานสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตก รายไตรมาส

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตก รายไตรมาส 1/2562

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตก รายไตรมาส 4/2561

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตก รายไตรมาส 3/2561

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตก รายไตรมาส 2/2561

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตก รายไตรมาส 1/2561

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตก รายไตรมาส 4/2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตก รายไตรมาส 3/2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตก รายไตรมาส 2/2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตก รายไตรมาส 1/2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตก รายไตรมาส 4/2559สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตก รายไตรมาส 3/2559

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตก รายไตรมาส 2/2559


สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตก ไตรมาส 1 ปี 2559

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตก ครึ่งปีหลังปี 2558

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตก ครึ่งปีแรกปี 2558

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตก ครึ่งปีหลังปี 2557

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตก ครึ่งปีแรกปี 2557

FILE PDF