วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงาน 8 จังหวัดภาคตะวันตก

Western Labour Market Situation

สถานการณ์ตลาดแรงงาน 8 จังหวัดภาคตะวันตก ในพื้นที่รับผิดชอบ : ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตก ประจำเดือนกันยายน 2561

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตก ประจำเดือนสิงหาคม 2561

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตก ประจำเดือนกรกฏาคม 2561

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตก ประจำเดือนมิถุนายน 2561

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตก ประจำเดือนพฤษภาคม 2561

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตก ประจำเดือนเมษายน 2561

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตก ประจำเดือนมีนาคม 2561

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตก ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตก ประจำเดือนมกราคม 2561

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตก ประจำเดือนธันวาคม 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตก ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตก ประจำเดือนตุลาคม 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตก ประจำเดือนกันนายน 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตก ประจำเดือนสิงหาคม 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตก ประจำเดือนกรกฏาคม 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตก ประจำเดือนมิถุนายน 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตก ประจำเดือนพฤษภาคม 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตก ประจำเดือนเมษายน 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตก ประจำเดือนมีนาคม 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตก ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตก ประจำเดือนมกราคม 2560

FILE PDF

 1. สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตก ประจำเดือนกรกฏาคม 2560
 2. สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตก ประจำเดือนสิงหาคม 2560
 3. สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตก ประจำเดือนกันยายน 2560
 4. สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตก ประจำเดือนตุลาคม 2560
 5. สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตก ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
 6. สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตก ประจำเดือนธันวาคม 2560
 7. สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตก ประจำเดือนมกราคม 2561
 8. สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตก ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
 9. สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตก ประจำเดือนมีนาคม 2561
 10. สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตก ประจำเดือนเมษายน 2561
 11. สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตก ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
 12. สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตก ประจำเดือนมิถุนายน 2561
 13. สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตก ประจำเดือนกรกฏาคม 2561
 14. สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตก ประจำเดือนสิงหาคม 2561
 15. สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตก ประจำเดือนกันยายน 2561
 16. สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตก ประจำเดือนตุลาคม 2561