วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงาน 8 จังหวัดภาคตะวันตก

Western Labour Market Situation

สถานการณ์ตลาดแรงงาน 8 จังหวัดภาคตะวันตก ในพื้นที่รับผิดชอบ : ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตก ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตก ประจำเดือนตุลาคม 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตก ประจำเดือนกันนายน 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตก ประจำเดือนสิงหาคม 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตก ประจำเดือนกรกฏาคม 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตก ประจำเดือนมิถุนายน 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตก ประจำเดือนพฤษภาคม 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตก ประจำเดือนเมษายน 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตก ประจำเดือนมีนาคม 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตก ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตก ประจำเดือนมกราคม 2560

FILE PDF