สถิติจัดหางานในประเทศ

**สถิติจัดหางานในประเทศ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566** คลิกที่นี่

**สถิติจัดหางานในประเทศ ประจำเดือนมกราคม 2566** คลิกที่นี่

+++++++++++++++++++++ Update +++++++++++++++++++++

**สถิติจัดหางานในประเทศ ประจำเดือนธันวาคม 2565** คลิ๊กที่นี่

**สถิติจัดหางานในประเทศ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565** คลิ๊กที่นี่

**สถิติจัดหางานในประเทศ ประจำเดือนตุลาคม 2565** คลิกที่นี่

**สถิติจัดหางานในประเทศ ประจำเดือนกันยายน 2565** คลิกที่นี่

**สถิติจัดหางานในประเทศ ประจำเดือนสิงหาคม 2565** คลิกที่นี่

**สถิติจัดหางานในประเทศ ประจำเดือนกรกฏาคม 2565** คลิกที่นี่

**สถิติจัดหางานในประเทศ ประจำเดือนมิถุนายน 2565** คลิกที่นี่

**สถิติจัดหางานในประเทศ ประจำเดือนพฤษภาคม 2565** คลิกที่นี่

**สถิติจัดหางานในประเทศ ประจำเดือนเมษายน 2565** คลิกที่นี่

**สถิติจัดหางานในประเทศ ประจำเดือนมีนาคม 2565** คลิกที่นี่

**สถิติจัดหางานในประเทศ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565** คลิกที่นี่

**สถิติจัดหางานในประเทศ ประจำเดือนมกราคม 2565** คลิกที่นี่

+++++++++++++++++++++ Update +++++++++++++++++++++

**สถิติจัดหางานในประเทศ ประจำเดือนธันวาคม 2564** อ่านคลิ๊กเรย

**สถิติจัดหางานในประเทศ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564** อ่านคลิ๊กเรย

**สถิติจัดหางานในประเทศ ประจำเดือนตุลาคม 2564** อ่านคลิ๊กเรย

**สถิติจัดหางานในประเทศ ประจำเดือนกันยายน 2564** อ่านคลิ๊กเรย

**สถิติจัดหางานในประเทศ ประจำเดือนสิงหาคม 2564** อ่านคลิ๊กเรย

**สถิติจัดหางานในประเทศ ประจำเดือนกรกฎาคม 2564** อ่านคลิ๊กเรย

**สถิติจัดหางานในประเทศ ประจำเดือนมิถุนายน 2564** อ่านคลิ๊กเรย

**สถิติจัดหางานในประเทศ ประจำเดือนพฤษภาคม 2564** อ่านคลิ๊กเรย

**สถิติจัดหางานในประเทศ ประจำเดือนเมษายน 2564** อ่านคลิ๊กเรย

**สถิติจัดหางานในประเทศ ประจำเดือนมีนาคม 2564** อ่านคลิ๊กเรย

**สถิติจัดหางานในประเทศ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564** อ่านคลิ๊กเรย

**สถิติจัดหางานในประเทศ ประจำเดือนมกราคม 2564** อ่านคลิ๊กเรย

**สถิติจัดหางานในประเทศ ประจำเดือนธันวาคม 2563** อ่านคลิ๊กเรย

**สถิติจัดหางานในประเทศ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563** อ่านคลิ๊กเรย

**สถิติจัดหางานในประเทศ ประจำเดือนตุลาคม 2563** อ่านคลิ๊กเรย

**สถิติจัดหางานในประเทศ ประจำเดือนกันยายน 2563** อ่านคลิ๊กเรย

**สถิติจัดหางานในประเทศ ประจำเดือนสิงหาคม 2563** อ่านคลิ๊กเรย

**สถิติจัดหางานในประเทศ ประจำเดือนกรกฎาคม 2563** อ่านคลิ๊กเรย

**สถิติจัดหางานในประเทศ ประจำเดือนมิถุนายน 2563** อ่านคลิ๊กเรย

**สถิติจัดหางานในประเทศ ประจำเดือนพฤษภาคม 2563** อ่านคลิ๊กเรย

**สถิติจัดหางานในประเทศ ประจำเดือนเมษายน 2563** อ่านคลิ๊กเรย

**สถิติจัดหางานในประเทศ ประจำเดือนมีนาคม 2563** อ่านคลิ๊กเรย

**สถิติจัดหางานในประเทศ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563** อ่านคลิ๊กเรย

**สถิติจัดหางานในประเทศ ประจำเดือนมกราคม 2563** อ่านคลิ๊กเรย

**สถิติจัดหางานในประเทศ ประจำเดือนธันวาคม 2562** อ่านคลิ๊กเรย

**สถิติจัดหางานในประเทศ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562** อ่านคลิ๊กเรย


FILE PDF