สถิติด้านแรงงานต่างด้าว 8 จังหวัดภาคตะวันตก

สถิติด้านแรงงานต่างด้าว ประจำปี 2566

สถิติด้านแรงงานต่างด้าว 8 จังหวัดภาคตะวันตกประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 คลิกอ่านที่นี่

สถิติด้านแรงงานต่างด้าว 8 จังหวัดภาคตะวันตกประจำเดือน มกราคม 2566 คลิกอ่านที่นี่

สถิติด้านแรงงานต่างด้าว ประจำปี 2565

**แรงงงานต่างด้าว รายปี 2565** คลิกอ่านที่นี่

**แรงงงานต่างด้าว ประจำเดือน ธันวาคม 2565** คลิกอ่านที่นี่

**แรงงงานต่างด้าว ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565** คลิกอ่านที่นี่

**แรงงงานต่างด้าว ประจำเดือน ตุลาคม 2565** คลิกอ่านที่นี่

**แรงงงานต่างด้าว ประจำเดือน กันยายน 2565** คลิกอ่านที่นี่

**แรงงงานต่างด้าว ประจำเดือน สิงหาคม 2565** คลิกอ่านที่นี่

**แรงงงานต่างด้าว ประจำเดือน กรกฏาคม 2565** คลิกอ่านที่นี่

**แรงงงานต่างด้าว ประจำเดือน มิถนายน 2565** คลิกอ่านที่นี่

**แรงงงานต่างด้าว ประจำเดือน พฤษภาคม 2565** คลิกอ่านที่นี่

**แรงงงานต่างด้าว ประจำเดือน เมษายน 2565** คลิกอ่านที่นี่

**แรงงงานต่างด้าว ประจำเดือน มีนาคม 2565** คลิกอ่านที่นี่

**แรงงงานต่างด้าว ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565** คลิกอ่านที่นี่

**แรงงงานต่างด้าว ประจำเดือน มกราคม 2565** คลิกอ่านที่นี่

สถิติด้านแรงงานต่างด้าว ประจำปี 2564

**แรงงงานต่างด้าว ประจำเดือน ธันวาคม 2564** คลิกอ่านที่นี่

**แรงงงานต่างด้าว ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564** อ่านคลิกเรย

**แรงงงานต่างด้าว ประจำเดือน ตุลาคม 2564** อ่านคลิกเรย

**แรงงงานต่างด้าว ประจำเดือน กันยายน 2564** อ่านคลิกเรย

**แรงงงานต่างด้าว ประจำเดือน สิงหาคม 2564** อ่านคลิกเรย

**แรงงงานต่างด้าว ประจำเดือน กรกฎาคม 2564** อ่านคลิกเรย

**แรงงงานต่างด้าว ประจำเดือน มิถุนายน 2564** อ่านคลิกเรย

**แรงงงานต่างด้าว ประจำเดือน พฤษภาคม 2564** อ่านคลิกเรย

**แรงงงานต่างด้าว ประจำเดือน เมษายน 2564** อ่านคลิกเรย

**แรงงานต่างด้าว ประจำเดือน มีนาคม 2564** อ่านคลิกเรย

**แรงงานต่างด้าว ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564** อ่านคลิกเรย

**แรงงานต่างด้าว ประจำเดือน มกราคม 2564** อ่านคลิกเรย

สถิติด้านแรงงานต่างด้าว ประจำปี 2563

**แรงงานต่างด้าว ประจำเดือน ธันวาคม 2563** อ่านคลิกเรย

**แรงงานต่างด้าว ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563** อ่านคลิกเรย

**แรงงานต่างด้าว ประจำเดือน ตุลาคม 2563** อ่านคลิกเรย

**แรงงานต่างด้าว ประจำเดือน กันยายน 2563** อ่านคลิ๊กเรย

**แรงงานต่างด้าว ประจำเดือน สิงหาคม 2563** อ่านคลิ๊กเรย

**แรงงานต่างด้าว ประจำเดือน กรกฎาคม 2563** อ่านคลิ๊กเรย

**แรงงานต่างด้าว ประจำเดือน มิถุนายน 2563** อ่านคลิ๊กเรย

**แรงงานต่างด้าว ประจำเดือน พฤษภาคม 2563** อ่านคลิ๊กเรย

**แรงงานต่างด้าว ประจำเดือน เมษายน 2563** อ่านคลิ๊กเรย

**แรงงานต่างด้าว ประจำเดือน มีนาคม 2563** อ่านคลิ๊กเรย

**แรงงานต่างด้าว ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563** อ่านคลิ๊กเรย

**แรงงานต่างด้าว ประจำเดือน มกราคม 2563** อ่านคลิ๊กเรย

สถิติด้านแรงงานต่างด้าว ประจำปี 2562

**แรงงานต่างด้าว ประจำเดือน ธันวาคม 2562** อ่านคลิ๊กเรย

**แรงงานต่างด้าว ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562** อ่านคลิ๊กเรย